Linki do szczegółowych informacji o wydarzeniach:

 

Judy jest niezależną konsultantką i trenerką z zakresu rozwoju, przywództwa. Ma doświadczenie w obszarach facylitacji procesów w zachodzących zespołach, w negocjacjach i w rozwiązywaniu konfliktów.Współpracuje z organizacjami prywatnymi i rządowymi Kanady. Koordynuje działalność Brahma Kumaris w Kanadzie Atlantyckiej.