Informacje ogólne
Brahma Kumaris (BK) jest globalnym ruchem duchowym poświęconym osobistemu przekształceniu i odnowie świata. Założony w Indiach w 1937 roku rozwinął się w ponad 110 krajach na wszystkich kontynentach. Jako międzynarodowa organizacja pozarządowa ma szeroki wpływ na wiele dziedzin życia. Jednak, jego rzeczywistym wkładem jest pomaganie jednostkom w przekształceniu postrzegania świata z materialnego na duchowe. BK wspiera doskonalenie głębokiej, wspólnej świadomości spokoju i indywidualnej godności każdej istoty ludzkiej, duszy.

Koordynacja międzynarodowa
Duchowa siedziba Brahma Kumaris znajduje się w Mount Abu w Indiach. Na poziomie narodowym działalność BK jest koordynowana lokalnie zgodnie z duchowymi zasadami Brahma Kumaris oraz prawami danego kraju. Działalność międzynarodowa jest koordynowana regionalnie poprzez biura w Londynie, Moskwie, Nairobi, Nowym Jorku i Sydney.

Rola kobiet jako duchowych przywódców
Brahma Kumaris jest największą duchową organizacją na świecie prowadzoną przez kobiety. To założyciel BK, Prajapita Brahma Baba, od samego początku postanowił postawić kobiety na czele organizacji. To wyróżnia Brahma Kumaris na scenie światowych religii i duchowych organizacji. Przez ponad 80 lat przywództwo kobiet BK charakteryzowało się stałą odwagą, zdolnością przebaczania i głębokim poświęceniem dla jedności.
Pomimo że kobiety tu zajmują najwyższe stanowiska administracyjne, zawsze podejmują decyzje we współpracy z mężczyznami. Jest to model przywództwa oparty na partnerstwie, zgodzie, szacunku, równości i pokorze. Jest on przykładem znakomitej i harmonijnej współpracy.

brahmakumaris.org