Brahma Kumaris Polska

YT: Brahma Kumaris Polska
TT: Brahma Kumaris Polska

Warszawa

Ośrodek główny

 

Ośrodek Brahma Kumaris
w Warszawie

04-602 Warszawa
ul.  Sejmikowa 4
(nowy adres)

 

M:  48 508 184 108
E:   warsaw@brahmakumaris.pl
E:   nco@pl.brahmakumaris.org
W:  brahmakumaris.pl

Online:
Galeria Medytacji Warszawa
W:  galeriamedytacji.pl
FB: Galeria Medytacji Warszawa
TT: twitter.com/GM_Warszawa

Gdańsk

Ośrodek Brahma Kumaris
ul. Grunwaldzka 6/5
80-236 Gdańsk
M:  48 512 378 770
E:   gdansk@pl.brahmakumaris.org
W:  brahmakumaris.pl
FB: Brahma Kumaris Gdańsk

Łódź

Galeria Medytacji w Łodzi
ul. Piotrkowska 82
90-102 Łódź
M:  48 502 277 018
E:   lodz@pl.brahmakumaris.org
W:  galeriamedytacji.pl
W:  brahmakumaris.pl
FB: Galeria Medytacji Łódź
        Kraków Ośrodek Brahma Kumaris M:  48 609 494 790
E:   krakow@pl.brahmakumaris.org
W:  brahmakumaris.pl

FB: Brahma Kumaris Kraków

Warszawa

Ośrodek Brahma Kumaris
ul. Mołdawska 53

02-127 Warszawa
T:  48 22 823 85 07
E:  warsaw.ochota@pl.brahmakumaris.org
W: brahmakumaris.pl