Zapraszamy na kurs Wzmacnianie poczucia własnej wartości organizowanym przez ośrodek Brahma Kumaris w Warszawie. 5. sesji stanowi całość kursu. Kurs jest nieodpłatny, a rejestracja obowiązkowa.

Mapa