Bezwarunkowa miłość jest akceptacją. Miłością akceptującą i obejmującą ciebie i innych. Wiedzącą, że nikt teraz nie jest doskonały, a wszyscy mają rany, które muszą się zagoić. Rozumiejącą że każdy robi wszystko najlepiej jak potrafi, czego uwarunkowana miłość nie rozumie i krytykuje.

Bezwarunkowa miłość to równowaga. Męskie i żeńskie cechy harmonizują się; spokój i stabilność przypisywane mężczyznom oraz miłość i roztaczanie poczucia bezpieczeństwa przypisywane kobietom. Męskość kojarzy się z dokładnością, kobiecość z elastycznością. Uwarunkowana miłość jest niezrównoważona, bywa zbyt surowa albo nazbyt pobłażliwa.

Bezwarunkowa miłość jest konstruktywna. Szuka możliwości budowania mostów porozumienia. Uwarunkowana miłość jest destrukcyjna; poszukuje winnych i potępia.

Bezwarunkowa miłość jest zadowoleniem. Uczuciem zrodzonym z wewnętrznej pełni, mówiącym: „Osiągnąłem wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłem”. Uwarunkowana miłość jest niespokojna. Poszukuje wewnętrznego spełnienia.

Bezwarunkowa miłość daje siłę. Uwarunkowana miłość uzależnia. Jej poczucie tego co „dobre” staje się zależne od osądu innych, rodzaju prowadzonej działalności lub liczby posiadłości. Z czasem pojawia się lęk przed utratą tych rzeczy. Strach zastępuje miłość.

Bezwarunkowa miłość płynie. Nie trzyma się kurczowo przeszłości. Potrafi się uczyć i iść dalej. Sprawia, że „pomyłki” stają się kamieniami milowymi na drodze do sukcesu. Uwarunkowana miłość żałuje i opłakuje, co sprawia, że jest zakotwiczona w przeszłości.

Bezwarunkowa miłość jest wolna. Nie ma żadnych oczekiwań ani pragnień dotyczących „pewnego” zwrotu. Dlatego nie cierpi, gdy sprawy przybierają inny obrót. Uwarunkowana miłość oczekuje, a potem, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem, cierpi.

Bezwarunkowa miłość ma królewskie maniery. Czy można mówić o dobrych manierach, gdy głowa(ego) okłada serce? To w ten sposób bezwarunkowa miłość staje się uwarunkowaną miłością. Serce już nie czuje się bezpiecznie, więc zaczyna szukać miłości i wsparcia gdzie indziej.

Bezwarunkowa miłość to szacunek dla siebie, innych i świata. Uwarunkowana miłość staje się samolubna

i bezładna. Traci z oczu wzajemne powiązanie wszystkich rzeczy.

Bezwarunkowa miłość jest zdolna do odpowiedzi, zachowując przy tym swoją godność i honor. Jest panem samej siebie. Uwarunkowana miłość reaguje, będąc pod wpływem; ego, egoistycznych pragnień, chciwości, gniewu lub przywiązania. Tworzy wtedy wewnętrzne i zewnętrzne konflikty.

Bezwarunkowa miłość jest zorientowana na rozwiązania. Widzi możliwości. Żyje chwilą obecną. Wie, że rozwiązanie leży pośrodku i wynurzy się z wnętrza. Wyłania jakość, której potrzebuje, aby stworzyć sytuację, w której wygrywają obie strony. Uwarunkowana miłość widzi problemy, co blokuje ją przed dostrzeżeniem rozwiązań.

Bezwarunkowa miłość jest prawdą. Nie musi się bronić ani udowadniać siebie. Jest w niej naturalne poczucie wewnętrznej prawości. Uwarunkowana miłość rusza, by bronić lub udowadniać siebie, stwierdzając: „Ja mam rację”.

Bezwarunkowa miłość jest integralna. Uwarunkowana miłość jest poszukiwaniem jedni. Istnieje uczucie rozbicia i pustki, której nikt ani nic nie może wypełnić. Tylko my możemy uzdrowić nasze serca, aby to zrobić musimy zwrócić się do wewnątrz i w górę.

Czy odnalezienie bezwarunkowej miłości wydaje się trudne? A jednak wciąż jej szukamy. Dlaczego?

Kiedyś musieliśmy jej doświadczyć. Gdyby było inaczej, czy byśmy jej poszukiwali? A jednak szukamy jej po całym świecie, w tak wielu miejscach.

Czy znalazłeś ją? Czy już jesteś zmęczony szukaniem?

A jeśli ;

– szukaliśmy jej w niewłaściwych miejscach?

– to właśnie szukanie powstrzymuje nas przed znalezieniem jej?

– ona nie znajduje się w zewnętrznym świecie?

A co, jeśli znajduje się ona w naszych sercach? No, to co wtedy?

Może powinniśmy zrezygnować z poszukiwań i pozwolić sobie na odkrycie bezwarunkowej miłości, ukrytej

w naszych sercach? Zamiast jej szukać, pozwólmy sobie jej doświadczyć. Wyłonić ją z wnętrza. Wybaczyć sobie. Kiedy wybaczamy sobie, jesteśmy w stanie uzdrowić się i poczuć się znowu spełnieni.

Nasza pełnia będzie w naturalny sposób przelewała się i służyła uzdrowieniu świata.

Zobacz prezentację wideo (Miłość) na stronie galeriamedytacji.pl