Umiejętność bycia wolnym od wszystkiego, co powoduje cierpienie – wystarczająco wolnym, aby być w stanie dawać, niczego nie umniejszając.
Zdolność bycia obiektywnym i dostrzegania tego, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces. To wiedza kiedy słuchać, a kiedy mówić, kiedy uczyć się, a kiedy prowadzić innych. To tworzenie tańca harmonii.

Ta potęga dostarcza innym wsparcia w sposób naturalny, bez pragnienia chwały lub uznania, ponieważ jest oparta na pewności co do swojej wartości. Ktoś, kto ma ugruntowany szacunek do siebie, staje się dawcą prawdziwego piękna, harmonii i jedności w każdej sytuacji.

Maureen Goodman jest studentką i nauczycielką medytacji radża jogi od ponad 40 lat. Obecnie jest dyrektorem programowym Brahma Kumaris w Wielkiej Brytanii i przedstawicielem Brahma Kumaris w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu. Działa ponad 30 lat w obszarach międzyreligijnego dialogu w Wielkiej Brytanii i poza krajem, pracując w kilku komitetach Światowego Kongresu Wiary. Reprezentuje Brahma Kumaris w Radzie Religijnych Przywódców Instytutu Elijath Interfaith.