Każdy z nas jest odpowiedzialny za swój umysł, za swój wewnętrzny świat. Moja postawa wpływa na całą planetę. Czy będę dziś lekka i spokojna, czy oddam kontrolę nad moim szczęściem zewnętrznemu światu – jest to wybór, jakiego dokonuje się każdego dnia. Miłość, szczęście, prawda i współczucie są oznaką zdrowego umysłu. BK Jayanti, dyrektor europejskich filii Uniwersytetu Brahma Kumaris, dzieli się duchową wiedzą, jak pomóc sobie, a tym samym naszej planecie, z którą stanowimy nierozerwalną jedność.