Współczująca osoba rozwija taki sposób patrzenia, by rozpoznawać te właściwości, które czynią każdą osobę szczególną. Nawet, gdy inni przechodzą największy kryzys, można pomóc im w odbudowaniu ich wiary w siebie dzięki utrzymywaniu stabilnego, jasnego obrazu ich dobra i specjalności, posiadaniu łagodnego, dodającego otuchy podejścia i nierezygnowaniu z wspierania.

Resize text-+=