Najważniejsze miejsca do utrzymywania w czystości i porządku to umysł i serce. Jeśli pozwolę rozwinąć się takim myślom, że nie chcę oglądać światła dnia, to nigdy nie mogę mieć prawdziwego szacunku do siebie. Dzięki rozpoczynaniu każdego dnia cichą refleksją i wprowadzaniu pozytywnych myśli do swojego umysłu, stopniowo oczyszczę go z cynizmu i nieżyczliwości. Mój umysł powinien być tak piękny i otwarty, by sam Bóg chciał przyjść i odwiedzić go.