Najważniejsza podróż, w jaką można wyruszyć, to podróż wewnętrzna. To podróż ku prawdzie o tym, kim naprawdę jesteśmy, ku znajdującemu się tuż poza granicami zwykłej świadomości miejscu, w którym zaczyna się duchowa potęga. Potęga ta daje nam siłę, aby zamiast nawykowych reakcji wybierać kreatywne myślenie, zamiast stresów, konfliktów i chaosu – pokój, miłość i harmonię.

Medytacja umożliwia wyruszenie w tę wewnętrzną podróż. Radża joga pozwala jasno zrozumieć siebie z perspektywy duchowej, pomaga ponownie odkryć i wykorzystać uśpione w nas pozytywne właściwości, umożliwia rozwinięcie zalet swojego charakteru oraz stworzenie nowych postaw i sposobów reagowania na sytuacje, jakie niesie życie.

Zaczynamy sobie przypominać różne aspekty dotyczące nas samych, kiedyś o nich wiedzieliśmy, ale dawno zostały zapomniane. Zaczynamy cieszyć się momentami ciszy i smakiem okresów samoobserwacji i refleksji.

Medytacja pomaga także ?odłączyć się? od szkodliwych nawyków myślowych i uczuciowych oraz niewłaściwych wzorców reagowania. W efekcie osiągamy świadomy, pozytywny przepływ energii, który poprawia jakość naszych postaw, działań i interakcji.

Proces wchodzenia do wewnątrz, oduczania się szkodliwych przyzwyczajeń, łączenia się ze swoimi zasobami duchowymi oraz ponownego wchodzenia w życie zewnętrzne staje się stałą inspiracją osobistą.

Medytacja to metoda rozwijania samoświadomości, która prowadzi do samorealizacji. Uspokaja umysł i stymuluje intelekt, pozwalając na osiągnięcie wglądu oraz zrozumienia praw i zasad duchowych, które podtrzymują harmonię i mogą przynieść odnowę w każdej sferze życia na ziemi.

Medytacja radża jogi
?Odpowiednio ukierunkowana medytacja daje każdemu dostęp do Boga? ?  s. Jayanti, „God?s Healing Power” (Michael Joseph, Penguin Group, 2002).

Medytacja radża jogi pozwala doświadczyć siebie i odbierać siebie jako duszę oraz umożliwia bezpośrednie połączenie i związek z Najwyższym Źródłem czystej energii i najwyższą świadomością. Słowo ?radża joga? można przetłumaczyć jako ?najwyższy związek? lub ?najwyższe połączenie?. Każda dusza ma prawo, aby doświadczyć tej najwyższej formy związku.

Doświadczenie medytacji
Podobnie jak w przypadku innych umiejętności, aby osiągnąć satysfakcjonujące efekty w medytacji, trzeba ją po prostu praktykować. Coraz więcej osób do harmonogramu swoich codziennych zajęć dodaje jakiś rodzaj medytacji jako antidotum na stres lub jako prostą metodę relaksacji. Jeśli codziennie wykonujemy krótkie sesje medytacyjne, to wkrótce przychodzi nam to coraz łatwiej i staje się naszym nawykiem, wynagradzając wysiłek, jaki włożyliśmy w medytację.