Miasto

Adres

Kontakt

Warszawa

Ośrodek      główny

Galeria Medytacji i Ośrodek Brahma Kumaris w Warszawie
ul. Smolna 11, lok. 8A
(domofon: 88)
00-375 Warszawa
M: 48 508 184 108
E: warszawa@galeriamedytacji.pl
E: nco@pl.brahmakumaris.org
W: www.galeriamedytacji.pl
W: www.brahmakumaris.pl
FB: Galeria Medytacji w Warszawie

Gdańsk

Ośrodek Brahma Kumaris
ul. Grunwaldzka 6/5
80-236 Gdańsk
M: 48 512 378 770
E: gdansk@pl.brahmakumaris.org
W: www.brahmakumaris.pl
FB: Brahma Kumaris Gdańsk

Łódź

Galeria Medytacji w Łodzi
ul. Piotrkowska 82
90-102 Łódź
M: 48 502 277 018
E: lodz@pl.brahmakumaris.org
W: www.galeriamedytacji.pl
W: www.brahmakumaris.pl
FB: Galeria Medytacji w Łodzi

Piaseczno

Ośrodek Brahma Kumaris
ul. Czeremchowa 4
05-500 Piaseczno
T: 48 399 251 451
E: warsaw@pl.brahmakumaris.org
W: www.brahmakumaris.pl

Warszawa

Ośrodek Brahma Kumaris
ul. Mołdawska 53

02-127 Warszawa
T: 48 22 823 85 07
E: warsaw.ochota@pl.brahmakumaris.org
W: www.brahmakumaris.pl

Kraków

Ośrodek Brahma Kumaris

 

 

M: 48 609 494 790
E: krakow@pl.brahmakumaris.org
W: www.brahmakumaris.pl

FB: Brahma Kumaris Kraków