DADI JANKI ? duchowy autorytet i lider, senior nauczyciel radża jogi. W latach 1983-2020 była współzarządzającą Uniwersytetem Brahma Kumaris. Podróżowała i nauczała medytacji radża jogi w wielu krajach. Dzięki zrozumieniu prawd duchowych osiągnęła osobisty spokój i wielką siłę. W świecie stojącym na krawędzi chaosu odkryła własny świat równowagi i harmonii. Przez całe życie dzieliła się z innymi swoją głęboką mądrością. Jest autorką unikalnych definicji cnót ? wewnętrznych wartości, które przedstawia Galeria Wartości.