Miasto

Adres

Kontakt

Warszawa
Ośrodek główny

Galeria Medytacji
ul. Smolna 11, lok. 8A (domofon:88)
00-375 Warszawa

M: 48 508 184 108

E: warszawa@galeriamedytacji.pl
E: nco@pl.brahmakumaris.org
W: www.galeriamedytacji.pl
W: www.brahmakumaris.pl

Gdańsk

Ośrodek Brahma Kumaris
ul. Grunwaldzka 6/5
80-236 Gdańsk
M: 48 512 378 770

E: gdansk@pl.brahmakumaris.org
W: www.brahmakumaris.pl

Łódź

Galeria Medytacji
ul. Piotrkowska 82

90-102 Łódź
M: 48 502 277 018

E: lodz@pl.brahmakumaris.org
W: www.galeriamedytacji.pl
W: www.brahmakumaris.pl

Piaseczno

Ośrodek Brahma Kumaris
ul. Czeremchowa 4

05-500 Piaseczno
T: 48 399 251 451

E: warsaw@pl.brahmakumaris.org
W: www.brahmakumaris.pl

Warszawa

Ośrodek Brahma Kumaris
ul. Mołdawska 53

02-127 Warszawa
T: 48 22 823 85 07

E: warsaw.ochota@pl.brahmakumaris.org
W: www.brahmakumaris.pl