english version

Międzynarodowa inicjatywa wspierająca konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, COP24, Katowice 2018

Uniwersytet Brahma Kumaris aktywnie uczestniczy w wielu programach środowiskowych. Istotą tej działalności jest edukacja oparta na zrozumieniu związku pomiędzy świadomością, postawą, sposobem postrzegania i działaniem a stanem środowiska naturalnego i świata. W roku 2009 powstała Inicjatywa Środowiskowa BK, która skupia się na szerzeniu właściwej świadomości środowiskowej oraz skutecznych sposobów na zmianę naszego stylu życia, a dzięki temu zmianę świata.

Kiedy widzimy nasz udział w narastających zagrożeniach wynikających z niestabilności natury, sytuacji politycznej i społecznej, warunków życia oraz kryzysu wartości, dociera do nas to, jak wielka jest potrzeba zmian, które muszą w nas zajść.
Stajemy się również świadomi wartości dobra, siły, która ma w sobie energię transformacji. Obecny stan świata zmusza nas do zrobienia czegoś, do podjęcia koniecznych decyzji.

Dlatego zapraszamy każdego, komu dobro Ziemi, a więc i nasze leży na sercu, by przeznaczył trochę swojego czasu, myśli i energii, by podzielił się dobrymi życzeniami i postawą wsparcia dla Ziemi, włączając się w inicjatywę Milion dobrych życzeń dla Ziemi. Prosimy, by od 16 września 2018 generować energię dobrych życzeń jako DAR dla Ziemi.

Wszystkie dobre życzenia będą przedstawiane podczas Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach, która odbędzie się od 3 do 14 grudnia 2018.

RODZAJ DOBRYCH ŻYCZEŃ

Można to zrobić poprzez wybranie i zastosowanie w swoim życiu jednej lub kilku intencji:
1. medytacja
2. modlitwa
3. cicha refleksja
4. osobista zmiana
5. działanie z tą intencją
6. inne sposoby wartościowego wkładu

Swój DAR dobrych życzeń dla Ziemi można:

– opublikować na Facebooku: www.facebook.com/wishesforearth
– przesłać e-mailem na: wishesforearth@gmail.com
– przesłać za pomocą formularza (poniżej), wpisując rodzaj intencji oraz jej krótki opis